Exkurze na Úřad práce v Ústí nad Orlicí

Naši maturanti už se pomalu rozhodují, co dále se svým životem. Proto se vypravili 19. 3. 2018 za doprovodu p.uč. Novohradské do Ústí nad Orlicí na Úřad práce ČR. Tam jim bylo představeno základní fungování tohoto úřadu. Dále se také dozvěděli něco o přídavcích, minimální mzdě, fungování trhu práce, žádosti o práci atd. Nejaktuálnější ale pro ně byly informace ohledně vysokých škol. Na konci si ještě vyzkoušeli rozhodování personálního pracovníka firmy a pokusili se vybrat z několika kandidátů toho pro jejich firmu nejlepšího. Díky patří Úřadu práce v Ústí n. Orl. za připravený program a čas nám věnovaný.

Michal Novák 4.B