ŽÁCI MOHOU SLOŽIT MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY FCE PŘÍMO VE ŠKOLE

Mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka s celoživotní platností mají studenti nově možnost skládat na našem gymnáziu. Potvrzuje úroveň jejich jazykových znalostí B2-C1, to znamená o jednu až dvě úrovně vyšší než maturitní zkouška potvrzující B1. Pro talentované studenty je to výborná příležitost získat certifikát a zúročit roky studia anglického jazyka u nás.

Znamená to pro ně výhodu při přijímacím řízení na vysoké školy a univerzity zde v České republice. Zahraničním univerzitám i firmám certifikát dokládá, že student je schopen studovat, žít a pracovat v anglicky mluvícím prostředí. Po jazykové stránce se tak zařazují mezi nejkvalitnější uchazeče.

Všichni, kteří mají o FCE zkoušku zájem, jsou předem podrobeni zkušebním testům, abychom minimalizovali stres a případný neúspěch u náročných poslechových, písemných, gramatických a mluvních zkoušek.