FYBICH je vzdělávací projekt firmy Contipro z Dolní Dobrouče pro středoškolské studenty.
Zahrnuje cyklus přednášek biologického směru a fyzikálně – chemického, který probíhá pravidelně jednou měsíčně v sobotu v Contipru. Cílem projektu je podpořit zájem středoškoláků o přírodovědné předměty formou přednášek, stáží nebo Letní školy.
Pro vybrané studenty firma umožňuje řešení konkrétních úkolů prostřednictvím stáží, které studenti prezentují na odborných konferencích. Velmi oblíbená je také týdenní Letní škola, pořádaná o prázdninách v Nekoři.
Studenti Gymnázia Žamberk se FYBICHU pravidelně účastní. Patří mezi nejpilnější návštěvníky sobotních přednášek. Zapojují se také do práce v laboratořích. Velmi úspěšně pracovala na svém úkolu Klára Paďourová, která publikovala své výsledky v odborném časopise. Dalšími stážisty byli např. Tomáš Kořínek, Karolína Hrdinová, Ondřej Chládek. V současné době bude v laboratoři Contipra pracovat Petra Brůnová.