Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví – letos již popatnácté i na naší škole, která se celého projektu účastní již od samého počátku. Smyslem je přiblížit žákům bezpráví v Československu v průběhu dvacátého století, zprostředkovat příběhy lidí, hrdinů, kteří se dokázali postavit totalitě, ukázat jejich statečnost, odvahu, úctu k hodnotám, kterou si i dobách zlých dokázali uchovat.
Letošní Příběhy se nesly  i ve znamení 30. výročí znovunabytí svobody.
Projektu se zúčastnili žáci 6. A a 2.B. Po dokumentárním filmu vystoupil se svým příběhem pan Vlastimil Říha, který i ochotně odpovídal na dotazy žáků.
Pochvala a dík patří nejen panu Říhovi, ale i všem účastníkům, pro které to nebyla jen hodina dějepisu, ale i živého svědectví.
 
Mgr. Jana Vondrová