Přesun do a z jídelny se koná o obědových volných hodinách na vlastní nebezpečí bez dohledu učitelů.

Informace o jídelně na www.jidelna.com

Žáci 11  – 14 let 24 Kč
Žáci nad 15 let   28 Kč

Výdejní doba – hlavní jídelna (nám. Gen. Knopa) pondělí – pátek
Talíře (školy) 11,20-14,00 hodin

Kontakt
Školní jídelna Žamberk
nám. Gen. Knopa 433
564 01 Žamberk
Tel. 465 612 775, 731 579 656
e-mail:  reditelka@jidelna.com
číslo účtu 320 35 611/0100
(pro platby stravného variab. symbol = rodné číslo strávníka)