Klasifikace za 2. pololetí

Ministerstvem školství byla vydána vyhláška upravující problematiku klasifikace. Níže naleznete odkazy na tuto vyhlášku a metodiku k ní. Klasifikace za 2. pololetí bude probíhat podle této vyhlášky.  Podrobnější informace ke klasifikaci zde budou zveřejněny později.

Vyhláška č. 211

metodika k vyhlášce č. 211