Žákovská knihovna

Pro žáky gymnázia je k dispozici školní žákovská knihovna. Najdete ji vedle velké učebny IVT, naproti kabinetu IVT. Žákovská knihovna poskytuje výpůjční služby všem žákům, najdete tady klasickou beletrii, většinu knih z kánonu k maturitní četbě, ale také jiné literární druhy a žánry, a to pro žáky všech věkových skupin.

Knihy se půjčují zdarma, běžná půjčovní lhůta je jeden měsíc. Pokud knihu právě nepotřebují jiní studenti, především ti z maturitních ročníků, je možné výpůjční dobu prodloužit.

Na stránkách školy najdete seznam knih z knižního fondu žákovské knihovny. K vypůjčení knihy nepotřebujete nic, knihu si můžete půjčit s ISIC kartou i bez ní.

DCIM100GOPROGOPR5538.

Správcem knihovny je Pavla Odehnalová, jejíž kabinet je součástí knihovny.

Půjčovní doba je každý den, nejlépe ráno před vyučováním nebo o veliké přestávce. Po domluvě s paní Odehnalovou, ale i kdykoli jindy.

Součástí těchto služeb je i možnost zapůjčit si elektronickou čtečku knih. Knihovna vlastní dva kusy těchto čteček. Každý, kdo má o ni zájem, si ji půjčuje opět na měsíc / zase je možnost dobu prodloužit /, ale protože jde o drahé elektronické zařízení, skládá se zálohová kauce 500 Kč, která bude po vracení čtečky v neporušeném stavu zase vrácena. Ostatní pravidla pro půjčování čteček naleznete přímo v Řádu.