Mgr. Bc. Lucie Vávrová

Email: lucie.vavrova(zavinac)gyz.cz

Telefon: 461 353 259

Konzultační hodiny: PO-ČT po domluvě (od 1. 9. 2017)


Vzdělání:

2009 – 2013 Filozofická fakulta UP, Olomouc, obor: Psychologie

2001 – 2006 Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, obor: Učitelství pro SŠ – anglická filologie – tělesná výchova

1997 – 2001 Gymnázium Jevíčko

Praxe:

2005 – dosud Gymnázium Žamberk (2012 – 2016 – mateřská dovolená)

Další vzdělávání:

2008 Developing Oral Fluency in the Secondary Classroom, Exeter, UK

2009 Angličtina s rodilými mluvčími o anglicky mluvících zemích

2010 Klima třídy a možnosti pedagoga jej ovlivňovat

2011 Letní škola rozvoje pedagogických dovedností

2011 Krizové situace ve školním prostředí

2012 Emoční potřeby pedagoga

2012 Respektovat a být respektován

2012 Letní škola pedagogické sebereflexe

Koordinátor inkluze je přímo podřízen řediteli školy, popř. zástupci ředitele školy.

Náplň práce:

  • Koordinuje společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV), vede o nich přehledy, navrhuje a vyhodnocuje úpravy, kontroluje termíny vyhodnocení
  • Zajišťuje podpůrná opatření, kontroluje termíny vyhodnocení podpůrných opatření
  • Zajišťuje komunikaci škola – žák/zákonný zástupce – školské poradenské zařízení (ŠPZ)
  • Zajišťuje komunikaci ohledně žáků se SVP v rámci pedagogického sboru
  • Vede záznamy z jednání se žáky se SVP, příp. zákonnými zástupci

ŠPZ = Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), Speciálně pedagogické centrum (SPC)

Další informace o společném vzdělávání: http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-vzdelavani