KRAJSKÉ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE C

9. 4. 2016 proběhlo v Hradci Králové KKCHO 
kategorie C, na kterém nás reprezentovala 
vítězka školního kola Ivana Boková z 6. A. 
V krajském kole se Ivana zařadila mezi úspěšné 
řešitele a obsadila 12. místo.
Blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.