Sdružení Maturitas při Gymnáziu Žamberk funguje od r. 1998. Zapojuje se do života školy především finanční podporou mimoškolních aktivit studentů a  oceňováním jejich výsledků ve vědomostních a sportovních soutěžích. Podílí se rovněž  na úhradě cestovních nákladů žáků při výjezdech na soutěže a podporuje spolupráci školy na projektech volnočasových aktivit mládeže vyhlašovaných městem Žamberk. Další oblastí činnosti je pořizování a zapůjčování studijních materiálů a poskytování finančních příspěvků studentům na lyžařské kurzy pořádané školou.

Sdružení Maturitas je dobrovolnou neziskovou organizací, její veškeré příjmy jsou tvořeny dary od rodičů a sponzorů, případně z grantových programů. Získané prostředky se vynakládají na uvedené aktivity, režijní náklady hradí gymnázium.

V současné době se mění právní kvalifikace a stanovy Sdružení Maturitas podle nového občanského zákoníku.

Dary:

Klub Maturitas při Gymnáziu Žamberk, z.s.

Nádražní 48

564 01  Žamberk

Bankovní účet: 8753380227/0100 KB

IČ: 68211139