Naše společnost v devítkových letech

Pozvánka na příležitostnou výstavu ve foyer Divišova divadla s názvem Naše společnost v devítkových letech, jejímž cílem je připomenout zlomové mezníky 20. století.
Osudový rok 1939 – vznik Protektorátu Čechy a Morava, manifestace 28. října, kdy si někteří odvážní připomenuli den vzniku ČSR, zastřelení Václava Sedláčka, postřelení a smrt studenta Jana Opletala, následná decimace české inteligence a zavření vysokých škol.
Druhým mezníkem je rok 1969 a reakce na okupaci v roce předcházejícím. V lednu se na protest proti okupaci  upálil student Jan Palach, následoval další student Jan Zajíc, potom dělník Evžen Plocek.
Třetí devítkový rok 1989 je padesátým výročím od  roku 1939, kterým si studenti připomínají tragické  události z podzimu toho roku.
Cesta k listopadu 1989 vede  přes mezníky totalitního systému, Manifest 2000 slov, Charta 77, Anticharta, propaganda, reakce vládnoucího režimu až k radikální změně celé naší společnosti i  odraz v samotném Žamberku.
 
Mgr. Jana Vondrová