Naši studenti se zúčastnili Night Gladiator Race!

Od naší účasti na Spartan Race v Praze uběhlo již pár měsíců a my jsme začali být hladoví po dalším pokoření nějakého extremního běžeckého závodu. Během letních prázdnin jsme dospěli k názoru, že už není moc času k otálení a bylo by vhodné se dohodnout. Což o to, nápady přicházely ze všech stran, dokonce jsme se chtěli i registrovat, ale bohužel, čím rychleji se prázdniny zkracovaly, tím více se nikomu nic nechtělo zařizovat. Záchrana nakonec přišla od Ivany Bokové, která navrhla vydat se na Night Gladiator Race, který se konal 2. 9. 2016 v nedalekém pevnostním městě Josefov.

Jak už z názvu vyplývá, závod probíhal v noci, což závodníkům poskytlo velmi ojedinělý a zajímavý zážitek. Na místo konání závodu jsme dorazili po osmé hodině večerní, vyzvedli si startovní tašky, ve kterých se nacházela kromě několika reklamních předmětů i naše startovní čísla. Pro některé z nás nastala nejhorší chvíle ještě před samotným závodem, jelikož přiložené špendlíky na uchycení start. čísel byly poněkud ohebné. Naštěstí se toto dilema rychle vyřešilo a my jsme mohli pokračovat do centra dění.  Krátce před desátou hodinou jsme se rozcvičili, dodali do těla pár rychlých cukrů a krátce po desáté hodině jsme vyběhli vstříc temnému městu. Závod nebyl výjimečný jenom tmou, kterou rozrážely naše čelovky, ale i svou tratí. Během cca 3 km jsme překonali 14 překážek, podívali jsme se do starého tajemného, přímo hororového špitálu (historická nemocnice) a navštívili jsme úzké chodby zvané kasematy, ve kterých jsme strávili jednu třetinu závodu.

Po velmi náročné půlhodině jsme vítězoslavně doběhli do cíle, dostali medaile, pořídili pár fotek a vyrazili zpět do Žamberka. Za mužské osazenstvo týmu bych rád poděkoval oběma dívkám, které měly odvahu a sílu se náročného závodu GR zúčastnit. Tým Titánů tvořili: Ivana Boková (7.A), Tereza Procházková (6.A), Adam Adámek (6.A) a Adam Šindelář(6.A).

                                                                                                                                                 Napsal : Adam Šindelář (6.A)