Nebojíme se klasik§

Ve čtvrtek 23. listopadu se pět žáků našeho gymnázia vydalo pod dohledem paní učitelky Moskvové do Letohradu na recitační soutěž Nebojte se klasiků, pořádanou LSG. Hanka Dolečková (3.A) v kategorii pro 8. a 9. třídu ZŠ přednesla text Medvěd Krumlík, který vyzýval k tomu, aby pro nás Vánoce nebyly závodem v předhánění, kdo koupí dražší dárek. V kategorii pro SŠ recitovala Jarmila Macková (1.B) v zajímavém podání Polednici, Klára Bajtová (3.B) poutavý úryvek z knihy Muž se psem od Zdeňka Jirotky, Mája Matějčíková (1.B) přednesla text Kostka cukru, který je metaforou průzračně čisté lásky, a Tomáš Sourada (7.A) zarecitoval báseň Kachna a klokan od anglického autora nonsensové poezie Edwarda Leara. Ačkoliv obrovský úspěch sklidilo všech pět našich žáků, nejlépe porota ocenila Hanku – 2.místem – a Máju a Tomáše shodným prvním místem. Ti pak o týden později, ve čtvrtek 30. listopadu, jeli na slavnostní galavečer, na kterém se předvedli předně umístění ze všech kategorií od mateřských škol po střední školy.
Je třeba zde vypíchnout zásluhy Olgy Strnadové, která Hanku, Máju i Tomáše recitačně připravuje v Literárně-dramatickém oboru ZUŠ Petra Ebena v Žamberku.
Myslím, že tyto dva čtvrtky byly pro všechny zúčastněné skvělými zážitky plnými dojmů.
Za recitátory ve třetí osobě napsal
Tomáš Sourada, 7.A