Okresní kolo olympiády v ČJ

Ve dnech 1. a 2. února se v Ústí nad Orlicí uskutečnila okresní kola olympiády v českém jazyce.  V první kategorii naši školu reprezentovali Zdeněk Železo (3.A)Zuzana Haufová (4.A). Zuzka byla 13.Zdenda vybojoval vynikající 4. místo. 2.2. se konalo okresní kolo II. kategorie. Našimi zástupci byli Tomáš Sourada (6. A)Aneta Mynářová (5.A). Tomáš skončil na 6.Aneta na 8. místě.

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy!