Příběhy bezpráví

V odpoledních hodinách dne 7. listopadu 2018 se studenti 7.A a 3.B zúčastnili každoročně konané akce Příběhy bezpráví, která probíhá na všech školách v republice.  Nejdřív byl promítán dokumentární film o československém politikovi a ministru zahraničních věcí Janu Masarykovi a “osmičkovému výročí”, na který navázal vyprávěním místní pamětník pan Vlastimil Říha. Studenty seznámil se svým životním příběhem a příběhem svých příbuzných, které doložil některými dokumenty.
Rádi bychom poděkovali panu Říhovi za další obohacení našich vědomostí, kterých není nikdy dost a je důležité si je připomínat a poučit se z nich.
Markéta Hofmanová 3.B