Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanoveními § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2020/2021.

Přijímací řízení do prvních ročníků bude zahrnovat testy Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Kromě toho bude zohledněn prospěch ze základní školy. Úspěšní reprezentanti mohou získat další body za výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách.

Podrobná kritéria 1. kola PŘ pro školní rok 2020/2021: 1. kolo PŘ 2020-2021

Formuláře přihlášek:

Přehled důležitých termínů:

  • odevzdání přihlášky do 2. 3. 2020 (musí být ve škole)
  • přijímací zkoušky – čtyřleté studium: 14. 4. nebo 15. 4. 2020
  • přijímací zkoušky – osmileté studium: 16. 4. nebo 17. 4. 2020
  • náhradní termín pro oba typy studia: 13. 5. nebo 14. 5. 2020

Více informací o testech jednotné zkoušky: Cermat

Martin Tyč, ředitel školy