Vzhledem k přijatým opatřením k zamezení šíření onemocnění Covid-19 dojde k úpravě průběhu přijímacího řízení:

  • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) proběhne nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol
  • bude pouze jeden termín, uchazeč jej absolvuje na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první
  • testy JPZ budou opravovány centrálně (nikoli školou), výsledek bude sdělen i škole, kterou uvedl jako druhou
  • pozvánky uchazečům k vykonání JPZ na škole budou odeslány, jakmile bude zřejmé, kdy bude možné zkoušky realizovat

Podrobnější informace:

 

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanoveními § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2020/2021.

Přijímací řízení do prvních ročníků bude zahrnovat testy Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Kromě toho bude zohledněn prospěch ze základní školy. Úspěšní reprezentanti mohou získat další body za výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách.

Podrobná kritéria 1. kola PŘ pro školní rok 2020/2021: 1. kolo PŘ 2020-2021

Formuláře přihlášek:

Více informací o testech jednotné zkoušky: Cermat

Martin Tyč, ředitel školy