Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020 – vyhlášení PŘ – 1. kolo – podrobné informace a kritéria pro přijetí ke studiu.

Termíny přijímacích zkoušek:

  • čtyřleté studium: 12. nebo 15. dubna 2019 (plánovaný počet přijatých uchazečů – 30)
  • osmileté studium: 16. nebo 17. dubna 2019 (plánovaný počet přijatých uchazečů – 30)
  • náhradní termíny: 13. a 14. 5. 2019

Přihlášky:

Přijímací zkoušky:

Jednotné přijímací zkoušky – písemný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky.

Podrobněji o přijímacím řízení – stránky Cermat.