Termíny přijímacích zkoušek:

  • čtyřleté studium: 12. nebo 15. dubna 2019 (plánovaný počet přijatých uchazečů – 30)
  • osmileté studium: 16. nebo 17. dubna 2019 (plánovaný počet přijatých uchazečů – 30)

Podrobnější informace o přijímacím řízení, kritériích pro přijetí, apod., budou zveřejněny zde do 31. 1. 2019.

Přihlášky:

 

Přijímací zkoušky:

Jednotné přijímací zkoušky – písemný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky.

Podrobněji o přijímacím řízení – stránky Cermat.