Výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/20:

výsledky – 2. kolo – osmileté              výsledky – 2. kolo – čtyřleté

seznam přijatých – 2.kolo

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá. Ode dne zveřejnění výsledků začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku. S jeho odevzdáním proto neváhejte.

Přijatým uchazečům srdečně blahopřeji.


Výsledky přijímacího řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2019/20:  výsledky vyšší

Seznam přijatých uchazečů: přijatí – vyšší

Přijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o přijetí poštou.

Přijatým uchazečům srdečně blahopřeji.

 


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020 (doplnění kapacity obou oborů vzdělání).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do čtyřletého oboru vzdělání – 4

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do osmiletého oboru vzdělání – 4

Uchazeči budou přijímáni podle výsledků testů z 1. kola přijímacího řízení – k přihlášce je nutné doložit kopii Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ) do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Podmínkou pro přijetí uchazeče je dosažení minimální hranice 35 bodů z testů JPZ pro čtyřletý obor a 30 bodů pro osmiletý obor.

Pro 2. kolo budou uplatněna kritéria shodná s kritérii pro 1. kolo.

vyhlášení 2 kolo – podrobné informace a kritéria pro přijetí


Přijímací řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2019/2020

Termín přijímací zkoušky:

  • do 2. ročníku osmiletého studia: 30. 5. 2019 (plánovaný počet přijatých uchazečů – 4)
  • do 3. ročníku osmiletého studia: 30. 5. 2019 (plánovaný počet přijatých uchazečů – 2)

Přihlášky:

  • termín pro odevzdání je nejpozději do 10. května 2019
  • lékařské potvrzení nepožadujeme
  • prázdný formulář přihlášky ke studiu na SŠ

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete zde: vyhlášení 1 kolo – do vyšších


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

čtyřleté studium

osmileté studium

seznam přijatých uchazečů – první kolo (oba obory)

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020

vyhlášení PŘ – 1. kolo – podrobné informace a kritéria pro přijetí ke studiu.

Termíny přijímacích zkoušek:

  • čtyřleté studium: 12. nebo 15. dubna 2019 (plánovaný počet přijatých uchazečů – 30)
  • osmileté studium: 16. nebo 17. dubna 2019 (plánovaný počet přijatých uchazečů – 30)
  • náhradní termíny: 13. a 14. 5. 2019

Přihlášky:

Přijímací zkoušky:

Jednotné přijímací zkoušky – písemný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky.

Podrobněji o přijímacím řízení – stránky Cermat.