Aktuální informace k přijímacímu řízení:

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Řádný termín JPZ proběhne 8. června (čtyřletý obor) a 9. června (osmiletý obor), výsledky obdrží školy 15. června (za čtyřleté obory) a 16. června (za víceletá gymnázia) během dopoledních hodin. Testy budou opravovány centrálně (nikoli školou), výsledek bude sdělen i škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou. Časový rozvrh zkoušek naleznete zde: 2020_JPZ_JZS. V blízké době rozešleme uchazečům pozvánky k vykonání testů JPZ.

Náhradní termín se koná ve stejný den pro všechny obory vzdělání, a sice 23. června, výsledky budou zpřístupněny 26. června.

Ministerstvo pro letošní rok rozhodlo o navýšení času pro konání testů, u matematiky o 15 minut na celkových 85 minut, u českého jazyka a literatury o 10 minut na celkových 70 minut (u uchazečů bez SVP). Testy mohou uchazeči nově konat pouze v 1. termínu. Uchazeč testy absolvuje na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první.

 

Další informace:

 

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanoveními § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2020/2021.

Přijímací řízení do prvních ročníků bude zahrnovat testy Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Kromě toho bude zohledněn prospěch ze základní školy. Úspěšní reprezentanti mohou získat další body za výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách.

Podrobná kritéria 1. kola PŘ pro školní rok 2020/2021: 1. kolo PŘ 2020-2021

Formuláře přihlášek:

Více informací o testech jednotné zkoušky: Cermat

Martin Tyč, ředitel školy