Výzva č. 56

Škola byla v roce 2015 zapojena do projektu „Výzva č. 56“, který byl financován z prostředků EU – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Z nabízených aktivit jsme realizovali dva pětidenní zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Dvě skupiny žáků spolu se svými vyučujícími němčiny navštívily Rakousko – deset žáků (Vídeň a Salcburk) a Německo – patnáct žáků (Berlín, Postupim a Drážďany). Žáci během pobytu absolvovali jazykový kurz a navštívili vybrané pamětihodnosti.
Proběhly celkem tři intenzívní jazykové kurzy pro učitele, v trvání čtrnáct dní, všechny zaměřené na anglický jazyk. Jeden učitel se zúčastnil jazykového kurzu v Londýně, dvě učitelky potom jazykového kurzu na Maltě.
Poslední aktivitou byly „Čtenářské dílny“ na podporu čtenářských kompetencí. Proběhly ve dvou třídách, v primě a v maturitním ročníku. Díky těmto dílnám bylo do školní knihovny pořízeno více než sto nových knih.

COMENIUS II

V letech 2013 až 2015 jsme spolupracovali v rámci multilaterálního projektu Comenius, s názvem YOUTH FOR CHANGE – Young Entrepreneurs for sustainability because we have to act, se čtyřmi zahraničními školami – Liceo Linguistico Vittoria, Torino (Itálie), Heathfield Community School, Taunton (Spojené království), I.E.S. Mesa Y Lopez, Las Palmas, Gran Canaria (Španělsko) a ES Merewade College, Gorinchem, (Nizozemsko).
Jeho součástí bylo celkem pět mezinárodních setkání žáků a vyučujících spolupracujících na projektu, která postupně proběhla v domovských městech jednotlivých škol. Náplní bylo zamyšlení se mladých lidí nad problematikou trvalé udržitelnosti v souvislosti s rozvojem společnosti, představení regionálních tradic jednotlivých států a také prohlubování mezinárodní spolupráce a zlepšení jazykových dovedností. Projekt měl celou řadu výstupů, které jsou dostupné na webových stránkách http://youthforchange.wikispaces.com.

Inovace ve vzdělávání na naší škole
V minulých letech se naše škola zapojila také do tzv. šablon EU. V rámci projektu naši učitelé vytvořili cca 300 digitálních učebních materiálů a také byla škola vybavena spoustou digitální techniky.

COMENIUS I – Looking After Yourself and the Environment
V letech 2009-2011 se naše škola zúčastnila poprvé projektu Comenius. Více informací o tomto projektu najdete na stránkách tomuto projektu přímo věnovaných.

Vzájemně se poznávejme
Od ledna 2009 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 realizovalo mezinárodní projekt „Vzájemně se poznávejme“, který byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Projekt byl zaměřen na vytvoření podmínek pro vzájemné poznání země a života nejbližších sousedů v orlicko – kladském pohraničí s důrazem zejména na mládež. Cílem projektu bylo vytvořit materiálně – didaktické podmínky pro poznávání krajiny a života lidí sousedního státu, posílit identifikaci dětí a mládeže s územím, ve které žijí, posílit evropskou integraci prostřednictvím vzájemného poznávání krajiny, historie a jazyka, stabilizovat osídlení česko – polského pohraničí. Polským partnerem pro realizaci projektu bylo Gymnázium v Mezilesí. V rámci projektu bylo vybudováno a vybaveno na naší škole environmentální a informační centrum, které umožňuje zprostředkovat virtuální seznámení s orlicko – kladským pomezím. Více informací…