Slavnostní stužkování maturantů

V pátek dne 9. listopadu 2018 proběhlo v obřadní síni radnice v Žamberku slavnostní stužkování žáků maturitních ročníků gymnázia. Za účasti starosty města, vedení školy, vyučujících a rodičů bylo ostužkováno všech devětačtyřicet žáků obou maturitních tříd. Celý obřad proběhl v optimistické náladě, která, jak doufám, vydrží všem žákům i jejich učitelům až k maturitě a že se zde opět se všemi sejdeme za půl roku coby s absolventy. Chtěl bych také poděkovat představitelům města Žamberk za možnost uspořádání stužkování na radnici, třídním učitelům za hladký průběh a všem přítomným za účast na této akci.

Martin Tyč

Maturitní třída 8.A