Stužkování maturantů

Tak už je to oficiální. Jsou z nás maturanti!

V pátek 15. listopadu v prostorách městské radnice proběhlo stužkování studentů 8.A a 4.B Gymnázia Žamberk. Díky místu konání se obřadu mohli zúčastnit i naši rodiče, příbuzní, přátelé a známí. Jako první šla na řadu třída 8.A, jejíž členové se tak mohou pyšnit titulem maturant po osmi letech studia na gymnáziu, a o hodinu později se dostalo na 4.B, které ty necelé čtyři roky utekly jako voda. Své nám k této významné události řekli starosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička, ředitel školy Mgr. Martin Tyč a naše třídní učitelky Mgr. Andrea Holečková a Mgr. Bc. Lucie Vávrová. K řečnickému pultíku se postavili i zástupci našich tříd a svými proslovy nám dovolili zavzpomínat na společné chvíle a smíchem zamaskovat těch několik slziček uroněných nad předešlými emotivními slovy. Spolu se všemi přítomnými jsme stužkování zakončili přípitkem s přáním úspěšného složení maturitní zkoušky.

Chtěli bychom poděkovat, že nám město umožnilo stužkování uspořádat v reprezentativní místnosti zdejší radnice. Náš velký dík patří i samotnému panu starostovi za jeho uvítání a následnou řeč.

Stužky už máme, teď ještě tu maturitu, abychom se koncem jara všichni do jednoho sešli na stejném místě k předání maturitních vysvědčení.

Hodně štěstí a studijních úspěchů, drazí maturanti! A učte se!

Hofmanová Markéta 4.B, Fišerová Tereza 8.A

Maturitní třída 8.A s třídní učitelkou.

 

Maturitní třída 4.B se svojí třídní učitelkou.