Úspěch v krajském kole Matematické olympiády

Vítězem krajského kola Matematické olympiády 2016 v kategorii C se stal Tomáš Sourada (5.A).  Pěkného výsledku dosáhl také Jan Randis (2.B), kterému patří 4. místo v kategorii B. Oběma chlapcům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Velký dík patří i panu RNDr. Milanu Souradovi, který se našim nadaným žákům dlouhodobě věnuje a v rámci matematického kroužku je k soutěžím připravuje.

Zuzana Faltová