Vládní vojsko – autorské čtení

V úterý 14. 5. 2019 nás poctil svou návštěvou  pan Mgr.  Karel Škarka. Společně s panem Mgr. Miloslavem  Chvátilem nám představili jeho novou  knihu  v ,,Heslo Čechoslovák“, vyšla loni v nakladatelství Naše vojsko. Kniha, vychází z deníku otce pana Škarky, plukovníka Karla Škarky staršího. V roce 1935, ještě před svými osmnáctými narozeninami, vstoupil do Československé armády, kde byl později převelen na Žambersko , do Říček v Orlických horách. V té době zde obstarával pohraniční pevnosti. Roku 1939 byl nedobrovolně přeřazen do vládního vojska.To  po čase začalo být německým okupantům nepohodlné, a tak bylo posláno do Itálie na pomoc místním fašistům v boji proti partyzánům. V Itálii se nejdřív Čechoslováků báli, ovšem posléze si díky svému dobrému chování udělali mezi zdejšími obyvateli dobré jméno. Odtud se pan Škarka se svou jednotkou s pomocí italských partyzánů dostal přes Alpy do Švýcarska a odtamtud až do Velké Británie. Jejich vojenská činnost 2. světové války skončila u Dunkerque. Po válce však nebylo jejich hrdinství dostatečně doceněno a komunistickým režimem bylo zadupáno do země. Přednáška zahrnovala krom povídání o knize a autorského čtení i vyprávění o cestě po stopách plukovníka Škarky, kterou podnikl pan Škarka mladší se svým synem Ondřejem, doplněné i o fotodokumentaci. Výklad byl velmi zajímavý, přínosný a podnětný. Dozvěděli jsme se nové informace o oddílu, o kterém většina z nás neměla ani potuchy. Hlavně jsme si uvědomili, jak moc je demokracie křehká a jak snadné je, jenom díky režimu, zapomenout i takovéto hrdiny, kteří nasadili životy za to, abychom mohli žít ve svobodě a demokracii. Svobodě Zdar!

       Tímto bychom rádi poděkovali oběma pánům i naší paní učitelce Janě Vondrové za možnost nahlédnout do naší nedávné  historie, o které se v učebnicích bohužel nepíše. Za třídy 7.A + 3.B

Tereza Fišerová (7.A) a Markéta Hofmanová 3.B