Volby do Školské rady pro období 2018 – 2020

Výsledky voleb do školské rady pro funkční období 2018 – 2020

Za pedagogické pracovníky byl do školské rady zvolen Mgr. Tomáš Tóth.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byla do školské rady zvolena Mgr. Blanka Všetičková.

Protokoly o výsledcích voleb: protokol_ pedagogičtíprotokol_rodiče

Děkujeme za na Vaši volební účast. Za volební komisi Mgr. Martin Tyč.

 

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Pardubického kraje vyhlašuje ředitel školy termín voleb do tohoto orgánu na čtvrtek 30. listopadu 2017 od 16:00 do 18:00 hodin v budově gymnázia, v místnosti č. 14 (výtvarná výchova) – 1. patro – naproti akváriu.

Další související dokumenty:

vyhlášení voleb 2017

volební komise

dopis – zákonní zástupci nezletilých žákůdopis – zletilí žácidopis – pedagogové

Seznam kandidátů – pedagogovéSeznam kandidátů – rodiče