11.3.2020 Srdečně zveme Vaše studenty se zájmem o medicínu na letošní 2. ročník hradeckého podzimního kempu Medikemp 2020.

Jedná se o několikadenní kurz, v němž mají účastníci možnost vyzkoušet si studium medicíny v teorii i praxi. Navštíví řadu oddělení naší fakulty i fakultní nemocnice, kde je odborníci spolu se studenty provedou cestou medika od základního porozumění fungování lidského těla přes vyšetření nemocného a resuscitaci na sofistikovaných simulátorech až k tomu, jak reálně vypadá práce na klinikách. Mimo odborný program se mohou studenti zúčastnit i doprovodných aktivit s našimi studenty, kteří je vezmou do přírody a provedou jak městem, tak studentským životem v něm.

Veškeré informace o Medikempu 2020 naleznete na našich webových stránkách: https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Seminare-a-kurzy/Podzimni-kemp-Medikemp-2020/Zakladni-informace-cs/

Loňský ročník:

Medikemp 2019 video: https://www.youtube.com/watch?v=uE5VoEUcaDI

Medikemp 2019 album: https://www.facebook.com/pg/lekarska.fakulta.hradec.kralove/photos/?tab=album&album_id=2623205591063043

17. 2. 2020 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vás zve na Den otevřených dveří dne 14. 3. 2020. Můžete si vyzkoušet Den reaktorovým fyzikem (6.4.2020), případně Den lékařským fyzikem (3.6.2020).

17. 2. 2020 VUT v Brně realizuje studijní program Sportovní technologie jako jediná VŠ v České republice. Den otevřených dveří se koná 28. 2. 2020. Info na https://www.vutbr.cz/studuj/cesa/dod

15. 2. 2020 UK Point vás zve na virtuální Informační týden UK, který se uskuteční ve dnech 24. – 29. 2. 2020. Cílem je poskytnout ucelené a aktuální informace o přijímacím řízení prostřednictvím infolinky 224 491 850 a e-mailu infotyden@ruk.cuni.cz a jsou připraveny i speciální webové stránky www.info.cuni.cz/infotyden.

20. 1. 2020 Filozofická fakulta Univerzity Pardubice zve na Dny otevřených dveří ve dnech 28. 1. 2020 a 8. 2. 2020.

20. 1. 2020 Centrum bakalářských studií – detašovaná pracoviště Fakulty strojní a Fakulty ekonomické VŠB – TU Ostrava v Šumperku zvou na Den otevřených dveří 22. 1. 2020 (Fakulta strojní) od 9.00 do 15.00.

6. 1. 2020 Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně pořádá Dny otevřených dveří 22. 1. 2020 a 19. 2. 2020 a zve na akci Výška na zkoušku, která se koná dne 15. 1. 2020 a 5. 2. 2020.

6. 1. 2020 Den otevřených dveří FF UK se koná dne 11. 1. 2020 na adrese nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1. 

6. 1. 2020 Univerzita Hradec Králové pořádá 10. a 11. 1. 2020 Dny otevřených dveří na všech fakultách.

6. 1. 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové pořádá 11. 1. 2020 Den otevřených dveří s informacemi o přípravných kurzech, jednodenní Juniorské UK apod. 

Info na https://www.faf.cuni.cz/

16. 12. 2019 Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně vás zve na Den otevřených dveří konaný ve dnech 10. 1., 24. 1. a 7. 2. 2020 v 10h v posluchárně Q 01. Uchazeči budou seznámeni s nabídkou studijních programů a specializací, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení.

29. 11. 2019 GAUDEAMUS PRAHA

Proběhne ve dnech 21. – 23. 1. 2020 na výstavišti PVA EXpo Praha – Letňany.

Více info na www.gaudeamus.cz

29. 11. 2019  Pozvánka na Den otevřených dveří všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), který se uskuteční v úterý 17. prosince od 9 do 14 h v Rajské budově VŠE na Žižkově. 

Společný Den otevřených dveří všech fakult VŠE je určen všem zájemcům o bakalářské studium na naší škole, i těm studentům středních škol, kteří ještě nejsou o oboru svého budoucího studia rozhodnuti. Po celý den budou připraveni odpovídat na dotazy návštěvníků zástupci všech šesti fakult VŠE, pracovišť školy i studentských organizací. Zájemci o studium budou mít navíc možnost vyzkoušet si zkrácené přijímací zkoušky, zúčastnit se prohlídky školy nebo soutěžit o ceny. Podrobné informace o programu naleznete také na Facebooku.

19. 11. 2019 Dny otevřených dveří na Univerzitě obrany:

Fakulta vojenských technologií

Fakulta vojenského leadershipu

  • 5. 12. 2019, 16. 1. 2020 a 5. 3. 2020 (9.00 a 11.30)  – Brno, Šumavská 2

Fakulta vojenského zdravotnictví

  •  5. 12. 2019 (13.00 hodin) a 11. 1. 2020 (9.00 a 13.00)  – Hradec Králové, Třebešská 1575

19. 11. 2019 Dne 23. 11. 2019 od 9:00 do 16:00 se bude na Albertově v Praze konat Informační den Univerzity Karlovy. Zájemci se dozví důležité informace o studijních programech všech 17 fakult UK a seznámí se s průběhem přijímacího řízení. 

Zároveň bude probíhat doprovodný program, který nabídne informace například o možnostech studia v zahraničí, studentských spolcích či o ubytování a stravování na UK.

Program akce včetně doprovodného programu je na www.informacniden.cuni.cz

18. 11. 2019 Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze zve na Den otevřených dveří konaný 7. 2. 2020 na adresách Technická 2, Praha 6 – Dejvice a Karlovo náměstí 13, Praha 2.

15. 11. 2019 Vysoké učení technické v Brně zve na dny otevřených dveří, které proběhnou: 6. 12. 201924. 1. 2020 od 9.00 do 14.00 na Fakultě strojního inženýrství, Technická 2, Brno a 26. 11. 2019, 13. 12. 201929. 1. 2020 vždy v 10.00 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.

25. 10. 2019 Centrum pro výzkum toxických látek RECETOX, který je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, vás informuje o dvou nových studijních oborech:

  • Životní prostředí a zdraví
  • Matematická biologie a biomedicína

Přihlášky lze podat do 28. 2. 2020.

Další informace na www.recetox.muni.cz

30. 9. 2019 Dny otevřených dveří na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice budou 30. 1. 202022. 2. 2020 v posluchárně EB E1 od 9:00. Více na www.feska.cz

18.9. 2019 jménem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bychom Vás tímto rádi upozornili na projekt odborných stáží pro středoškoláky s názvem „24 hodin s FF UK“. Osmý ročník stáží se uskuteční v období od 14. 10. 2019 do 6. 1. 2020. Studenti Vaší školy mají díky tomuto projektu jedinečnou možnost seznámit se s univerzitním prostředím a vyzkoušet si tak život vysokoškolského studenta „nanečisto“. Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži při FF UK minimálně 24 hodin v období od října do začátku ledna. Konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem.

Náplň odborného programu určí školitel, obecně ale mohou být na programu aktivity jako účast na přednáškách, seminářích či konferenci, informace o studiu a pracovišti, individuální konzultace vybraného tématu, konzultace již vypracované školní práce, zadání a vedení odborné práce, setkání se studenty katedry, odborná exkurze apod. Na konci stáže student(ka) obdrží certifikát o absolvování stáže.

Účast na stážích není zpoplatněna, případné náklady na stravu či ubytování si student hradí sám. Uzávěrka pro podání přihlášek je 22. září 2019, formulář pro podání on-line přihlášky najdete zde.

10.9.2019 Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se koná 26. 11. 2019. Dále se zde konají akce pro střední školy, kde se např. dozvíte, co konkrétně dělá částicový nebo lékařsky fyzik. Více info najdete na www.fjfi.cvut.cz v sekci Média a veřejnost/Akce pro střední školy. Dále se konají bezplatné přípravné kurzy matematiky a fyziky.

10.9.2019 Ve dnech 22. – 25. 10. 2019 proběhne na brněnském výstavišti, v pavilonu P, Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS, který poskytuje aktuální a komplexní informace o možnostech studia.

Součástí veletrhu bude i prezentace technologických firem z Jihomoravského kraje, které nabídnou uplatnění studentům a absolventům středních i vysokých škol.

Budou připraveny tyto doprovodné programy:

  • Přednášky škol o možnostech a podmínkách studia
  • Poradenský servis a Testovací centrum pro nerozhodné studenty
  • Centrum kariérového poradenství
  • Věda pro život s ukázkami náplně studia a výzkumu na vysokých školách
  • Poradenské centrum pro studium v zahraničí

Studenti, kteří se zaregistrují na www.gaudeamus.cz, zdarma získají tištěnou příručku “Průvodce budoucího vysokoškoláka” a slevu na vstupné.