10.6.2019 Proč studovat medicínu v Hradci Králové – 1. podzimní kemp

Určeno pro studenty gymnázií (≥18let) se zájmem o studium medicíny

5.– 8.září 2019

Základní program zahrnuje návštěvu špičkových teoretických a praktických
pracovišť jedné z nejlepších lékařských fakult ve střední Evropě, během které
si budou studenti moci reálně ověřit, že jejich zájem o medicínu je skutečný.
Poslední den pobytu Vám nabídneme tipy a triky na příjímací zkoušky.
Současně Vám rádi ukážeme krásné, přátelské a pro studium extrémně
vhodné prostředí bezpečného univerzitního města Hradec Králové.
Velmi rádi přivítáme každého, kdo si přeje se stát dobrým lékařem. Při
velkém zájmu proběhne výběr z Vašich přihlášek dle prospěchu a kreativity

motivačního dopisu, případně krátkého videa.

Ubytování je zajištěno přímo na kolejích Univerzity Karlovy Na Kotli.
Průvodci Vám budou nejmladší studenti naší fakulty.

Přihlášky, odkazy a více informací najdete na webu LF HK UK
www.lfhk.cuni.cz/Další vzdělávání/ podzimní kemp pro zájemce o studium

medicíny

Poslední termín pro přihlášení 10. 7. 2019.

Pobyt na ústavech a klinikách vč. pojištění, moderní edukační materiály a
obědy v nemocniční jídelně jsou hrazeny organizátory. Ubytování
(250Kč/noc) a administrativní poplatek (100Kč/osobu) si hradí přijatí zájemci.

3.2.2019 VUT v Brně informuje o novém studijním programu Sportovní technologie. Přijímací řízení je plánováno na červen 2019.

2.2.2019 Fakulta filozofická Univerzity Pardubice vás zve v sobotu 23.2.2019 od 10:00 hod. na Den otevřených dveří. Více info na www.ff.upce.cz.

15.1.2019 Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity: Environmentálné studia pomáhá studentům získat komplexní znalosti propojující ekologické otázky se studiem ekonomie, práva, sociologie, etiky, filosofie či historie. Teoretické poznatky se v kurzech vyvažují praxí. V akademickém roce 2020/21 se bude otevírat mezinárodní navazující magisterský program zaměřitelný na udržitelné podnikání ve spolupráci s univerzitami v Barceloně, Kodani a Vídni.

10.1.2019 Přírodovědecká fakulta UK v Praze otevírá v akademickém roce 2019/20 řadu bakalářských odborných i učitelských studijních programů a oborů v pěti oblastech studia: biologie, chemie, životní prostředí, geografie a geologie. Kompletní informace  o oborech i přijímacích zkouškách jsou na www.prirodovedcem.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace dostupné na www.prirodovedcem.cz/app.

V pátek 18. 1. 2019 a sobotu 19. 1. 2019 pořádá PřF UK Den otevřených dveří v areálu na pražském Albertově.

10.1.2019 V Šumperku působí Centrum bakalářských studií, které je detašovaným pracovištěm Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty strojní a Ekonomické fakulty. Toto Centrum nabízí studijní obory Strojírenská technologieVeřejná ekonomika a správa.

Informační den v Centru bakalářských studií FS VŠB – TU Ostrava v Šumperku se uskuteční 24. 1. 2019 od 15:00 do 17:00 hod. Na detašovaném pracovišti EF VŠB – TU Ostrava v Šumperku se informační den koná 11. 2. 2019 od 15:00 do 17:00.

7.1.2019 Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně vás zve na Dny otevřených dveří konané 23. 1. 2019 a 20. 2. 2019 v Lednici (sídlo fakulty). Absolventi mohou najít uplatnění v oblasti zahradnictví, vinohradnictví a vinařství, jakosti rostlinných potravinových zdrojů, zahradní a krajinářské architektury, floristické tvorbě a správě zeleně.

Pro studijní obor Zahradní a krajinářská architektura (nově program Krajinářská architektura) byly doplněny přijímací zkoušky o talentovou zkoušku, která prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby. Talentová zkouška je složena:

  • ze dvou kresebných studií předmětné skutečnosti (studie zátiší s hlavou a studie reálného krajinného prostoru)
  • jedné kresebné studie z představy (vyjádření představy zahradního či krajinného prostoru)

Dále následuje ústní pohovor ze všeobecných znalostí výtvarné kultury a ze znalostí biologie na úrovni SŠ (rostliny, ekologie apod.)

Přijímací zkoušky se konají od 23. – 26. dubna 2019.

3.1.2019 Filozofická fakulta UK představí letošní nabídku bakalářských programů při Dni otevřených dveří v sobotu 12.1.2019. Informace o dalších relevantních akcích najdete na www.ff.cuni.cz.

3.1.2019 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vás zve na Dny otevřených dveří ve středu 30.1.2019 a 13.2.2019 v areálu fakulty.

18.12.2019 Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Vás srdečně zve na Den otevřených dveří ve čtvrtek 17. 1. 2019 15.30 – 18:30 hod.v sídle fakulty: Průmyslová 395, Černá za Bory, Pardubice.

Těšíme se na všechny, kdo se chtějí dozvědět více o studiu a přijímacím řízení. Budete mít možnost prohlédnout si areál fakulty, její moderně vybavené odborné učebny a zázemí pro studenty. Více info na www.fzs.upce.cz

18. 12. 2018 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy nabízí vzdělání v sociálně-vědních oborech: ekonomii, komunikačních studiích, teritoriálních studiích, politologii a sociologii. Termín podávání přihlášek je stanoven na 31. 3. 2019.

FSV UK dále nabízí přípravné kurzy:

Institut komunikačních studií a žurnalistiky nabízí Zimní a letní školu žurnalistiky (leden a srpen 2019). Více info na https://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz

Institut mezinárodních studií nabízí přípravné kurzy pro přijímací zkoušky pro Teritoriální studia a Česko-německá studia. Více info na www.ims.fsv.cuni.cz

17.12.2018 Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně vás zve na Den otevřených dveří konaný ve dnech 11. 1. 2019., 25. 1. 2019 a 8. 2. 2019 v 10 hodin v posluchárně Q 01. Od 11 hodin bude probíhat prohlídka výukových prostor Agronomické fakulty.

Součástí Dne otevřených dveří 25. 1. 2019 bude přednáška s promítáním filmu s ekologickou tématikou, která proběhne v aule univerzity od 13.00. Více info na www.af.mendelu.cz

20.11.2018 Vysoké učení technické v Brně nabízí 3 bakalářské studijní programy:

1) telekomunikační a informační systémy

2) informační bezpečnost

3) audioinženýrství

Více informací na www.feec.vutbr.cz

14.11.2018 Rekrutační středisko Pardubice ve spolupráci s Univerzitou obrany v Brně zve žáky maturitních ročníků na prezentaci Rekrutačního pracoviště Pardubice, která se koná dne 15. 1. 2019 v prostorách Krajského vojenského velitelství v Pardubicích. V rámci prezentace bude představena nabídka možnosti studia na vojenských školách a uplatnění ve služebním poměru vojáka z povolání. Dále pak přijetí do jednotek Aktivní zálohy a účasti na dobrovolných vojenských cvičeních. Prezentace bude probíhat od 10:00od 14:00 hod.

Kapacita konference je max. 20 osob, svoji účast potvrďte do 14. 12. 2018 s časem prezentace na rs.acr.pardubice@seznam.cz nebo telefonicky.

nprap. Petr Listík alc. 973 243 251, mob. 702 000 230

prap. Miloslava Vrzáčková alc. 973 243 253, mob. 702 000 231

8.11.2018 Centrum pro výzkum toxických látek prostředí (RECETOX), které je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně informuje o 2 zcela nových studijních programech:

  • Životní prostředí a zdraví
  • Matematická biologie a biomedicína.

Obory jsou vhodné pro studenty, které baví chemie, biologie, matematka a obecně přírodovědné obory.

Dny otevřených dveří: 21. a 24. 1. 2019.

Info: www.recetox.muni.cz

8.11.2018 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně si vás dovoluje pozvat na dny otevřených dveří, které proběhnou v pátek 7. 12. 2018 a 25. 1. 2019 od 9.00 do 14.00 hod. v areálu FSI, Technická 2, Brno. Informace pro zájemce o studium jsou rovněž dostupné na http://www.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/

1. 11. 2018 Den otevřených dveří Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se bude konat 9. 11. 2018 od 8:30 do 15:00 na adresách: Technická 2, Praha 6 – Dejvice a Karlovo náměstí 13, Praha 2 – Nové Město. Součástí programu budou také prohlídky laboratoří a pracovišť fakulty. Další DOD bude 8. 2. 2019. Další info na www.fel.cvut.cz

1. 11. 2018 Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové pořádá 7. 12. 2018 Den otevřených dveří. Den otevřených dveří na všech fakultách UHK bude 11. a 12. 1. 2019.

24.10.2018 Dne 10.11.2018 se koná Informační den Univerzity Karlovy na Albertově v Praze, a to od 9:00 do 16:00 hodin. Cílem je seznámit studenty středích škol s možnostmi studia na UK. Program akce včetně doprovodného programu najdete na www.informacniden.cuni.cz. Aktuality sledujte na FB.

24.10.2018 Kariéra vojáka v izbrojených silách na www.kariera.army.cz

Studium na Univerzitě obrany, jediné vojenské vysoké škole v ČR, přináší nejen výhody, ale také jistotu uplatnění. Více info na www.unob.cz.

10.10.2018 Fakulta strojní ČVUT v Praze pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 27. října 2018
Čeká vás prohlídka fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří, seznámení s průběhem
přijímacího řízení a dále informace nejen o studiu, ale také o perspektivách absolventů fakulty.
■ Fakulta bude otevřená od 9.00 hodin, kdy můžete začít s prohlídkou exponátů a prezentací
jednotlivých ústavů fakulty.
■ Přednášky o studiu začínají v 10.00 a 13.00 hodin.
■ Po každé přednášce proběhnou komentované prohlídky jednotlivých laboratoří a pracovišť.
Více informací budeme postupně zveřejňovat zde:
https://fs.cvut.cz/dod
Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů najdete zde:
https://www.fs.cvut.cz/podminky/

21. 9. 2018 Ve dnech 23. – 26. 10. 2018 se koná veletrh Gaudeamus, a to na Výstavišti Brno, Pavilon V. Více info na www.gaudeamus.cz.

19.9. 2018 Veletrh Profesia days se koná 7. 11. 2018 od 9:00 – 19:30 a 8. 11. 2018  od 9:00 do 17:00 na Výstavišti PVA EXPO Praha, Praha-Letňany, Beranových 667, Praha 9, stanice metra C Letňany. Vstup zdarma!

Veletrh nabízí studentům kontakt s realitou a lepš přehled o možném budoucím uplatnění na trhu práce. Bude zde i testování znalostí v oblasti IT a cizích jazyků, konzultace životopisů a kariérní zóna. Více na www.profesiadays.cz

18.9. 2018 Fakulta informatiky Masarykovy univerzity vás zve na Dny otevřených dveří ve dnech 25. 10., 14. 12. 20181.2. 2019, vždy od 12.30 v udově FI MU, BOtanická 68a, brno.

FI také pořádá v průběhu roku několik soutěží pro středoškoláky. Úspěšným řešitelům celoročního Korespondenčního semináře z informatiky, https://ksi.fi.muni.cz/, nabízí přijetí bez přijímacích zkoušek.

10.9.2018 Univerzita Pardubice zve na konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM, která se koná ve čtvrtek 8. 11. 2018 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice. Více info na: www.bravo.upce.cz