18.9.

jménem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bychom Vás tímto rádi upozornili na projekt odborných stáží pro středoškoláky s názvem „24 hodin s FF UK“. Osmý ročník stáží se uskuteční v období od 14. 10. 2019 do 6. 1. 2020. Studenti Vaší školy mají díky tomuto projektu jedinečnou možnost seznámit se s univerzitním prostředím a vyzkoušet si tak život vysokoškolského studenta „nanečisto“. Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži při FF UK minimálně 24 hodin v období od října do začátku ledna. Konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem.

Náplň odborného programu určí školitel, obecně ale mohou být na programu aktivity jako účast na přednáškách, seminářích či konferenci, informace o studiu a pracovišti, individuální konzultace vybraného tématu, konzultace již vypracované školní práce, zadání a vedení odborné práce, setkání se studenty katedry, odborná exkurze apod. Na konci stáže student(ka) obdrží certifikát o absolvování stáže.

 

Účast na stážích není zpoplatněna, případné náklady na stravu či ubytování si student hradí sám. Uzávěrka pro podání přihlášek je 22. září 2019, formulář pro podání on-line přihlášky najdete zde.

10.9.2019 Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se koná 26. 11. 2019. Dále se zde konají akce pro střední školy, kde se např. dozvíte, co konkrétně dělá částicový nebo lékařsky fyzik. Více info najdete na www.fjfi.cvut.cz v sekci Média a veřejnost/Akce pro střední školy. Dále se konají bezplatné přípravné kurzy matematiky a fyziky.

10.9.2019 Ve dnech 22. – 25. 10. 2019 proběhne na brněnském výstavišti, v pavilonu P, Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS, který poskytuje aktuální a komplexní informace o možnostech studia.

Součástí veletrhu bude i prezentace technologických firem z Jihomoravského kraje, které nabídnou uplatnění studentům a absolventům středních i vysokých škol.

Budou připraveny tyto doprovodné programy:

  • Přednášky škol o možnostech a podmínkách studia
  • Poradenský servis a Testovací centrum pro nerozhodné studenty
  • Centrum kariérového poradenství
  • Věda pro život s ukázkami náplně studia a výzkumu na vysokých školách
  • Poradenské centrum pro studium v zahraničí

Studenti, kteří se zaregistrují na www.gaudeamus.cz, zdarma získají tištěnou příručku “Průvodce budoucího vysokoškoláka” a slevu na vstupné.