Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Gymnázium Žamberk jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zpracování projektové dokumentace na stavbu “Gymnázium Žamberk – Rekonstrukce a vybavení odborných učeben”. V přiloženém souboru naleznete podrobnosti.
V elektronické podobě jsou dokumenty ke stažení též na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/gymnazium-zamberk-nadrazni-48
Termín podání nabídek končí v pátek 20. května 2016 v 15:00.
Děkujeme za Váš zájem a jsme připraveni na Vaši prohlídku místa plnění.

GŽ_výzva

dodatecne informace