TRADICE. ODBORNOST. VZDĚLÁNÍ. SPORT. KULTURA.

Jsme škola s dlouholetou tradicí, jež vychovala několik generací úspěšných absolventů. Nabízíme gymnaziální vzdělávání ve čtyřletém a osmiletém oboru.

Výuku na naší škole zajišťuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Učitelé doprovázejí žáky středoškolským vzděláváním k maturitní zkoušce v příjemném prostředí noblesní školní budovy. Přitom využívají veškeré moderní techniky, jež je dostupná ve všech nově zrekonstruovaných učebnách. Učitelé a žáci mají k dispozici i odborné učebny, bohatou knihovnu, laboratoř, tělocvičnu, gymnastický sál.

Naší prioritou je kvalitní všeobecné vzdělání. Podporujeme žáky v účasti na středoškolských soutěžích a olympiádách, v nichž pravidelně dosahují dobrých výsledků.

Dbáme na kvalitní přípravu k maturitní zkoušce, sledujeme výsledky ve srovnání s ostatními školami i úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy.
Průměr hodnocení u státní maturity byl v posledních pěti letech v českém jazyce 2,12, v anglickém jazyce 1,51, v německém jazyce 1,44, v matematice 2,51.

Organizujeme sportovní kurzy – lyžařský a sportovní. Poskytujeme také všestrannou nabídku nepovinných sportovních aktivit (fotbal, basketbal, volejbal, florbal), žáci mohou poměřit své síly mezi třídami ve florbalové lize. Mnozí naši žáci během studia zvládají vrcholový sport – biatlon, orientační běh, florbal…, mnozí se na vysoké úrovni věnují hudbě – jako žáci základních uměleckých škol nebo jako členové proslulého pěveckého sboru Corale.

Zajišťujeme pro žáky přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky FCE. Díky letité spolupráci se střední školou v Rice Lake mají naši žáci možnost ročního studijního pobytu ve Wisconsinu.

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a toto partnerství umožňuje našim žákům i učitelům bezplatný vstup na akce pořádané fakultou – spolupráci na olympiádách, korespondenční semináře, přírodovědné programy, oponentury odborných prací.