Složení školské rady:

  • Předseda: Mgr. Andrea Dostálková (zástupce pedagogických pracovníků)
  • Člen: Mgr. Silvie Anýžová (zástupce zřizovatele)
  • Člen: Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková (zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků)