Ve školním poradenském pracovišti (ŠPP) působí výchovný poradce, školní metodik prevence a koordinátor inkluze, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky.

Kontakty:

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy.

Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

Vedoucí ŠPP:

Mgr. Bc. Lucie Vávrová

Členové ŠPP:

Mgr. Vendula Hovorková Hebrová

Mgr. Bc. Lucie Vávrová