Mgr. Vendula Hovorková Hebrová

Kontakt:

mail: vendula.hovorkova(zavinac)gyz.cz, telefon: 777 739 534, kabinet: č. 71 (vchod do těloicvičny)

Náplní práce školního metodika prevence je:

 • příprava minimálně preventivního programu, jeho realizace a vyhodnocování
 • příprava adaptačních kurzů pro třídy 1.A a 1.B
 • zajišťování programů vztahujících se k prevenci chování
 • vytváření bezpečného prostředí ve škole
 • spolupráce s dalšími organizacemi podílejícími se na prevenci (Policie, OSPOD, pedagogicko-psychologická poradna, neziskové organizace)
 • vzdělávání se v oblasti prevence rizikového chování
 • konzultace s žáky, rodiči, vyučujícími, vedením školy,
 • řešení problémů spojených s projevy rizikového chování.

Užitečné kontakty:

Všeobecná pomoc:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 465 521 296
 • Mgr. Ludmila Langrová – klinický psycholog Žamberk 605 168 521
 • Linka důvěry non stop 465 524 252
 • Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz

Drogová závislost:

Poruchy příjmu potravy:

AIDS:

 • Linka pomoci Help Line AIDS 224 915 564
 • 800 144 444

Domácí násilí:

 • Dona linka – linka pomoci obětem domácího násilí 251 511 313

Týrané a zneužívané děti:

 • Linka důvěry Dětského krizového centra 241 484 149
 • problem@ditekrize.cz

Pomoc obětem trestné činnosti:

 • Bílý kruh bezpečí 257 317 110
 • 257 317 100

Homosexualita:

 • Gay linka pomoci (st. 9.00 – 19.00) 222 514 040

Šikana: