Povinné roušky ve vnitřních prostorách školy

Od 10. září platí povinnost používat ve vnitřních prostorách škol roušky, k tomuto opatření bylo přistoupeno z důvodu nepříznivého vývoje situace s výskytem onemocnění Covid-19. Během výuky ve třídách není prozatím nošení roušek povinné.

Respektujte doporučení:

  • mějte alespoň dvě roušky na den a sáček na bezpečné uložení roušek
  • omezte na nezbytně nutnou míru pohyb po školní budově
  • dodržujte pravidla osobní hygieny, používejte dezinfekci na ruce kterou máte k dispozici u vchodu, ve třídách a na toaletách

Pokud dojde ke změně v těchto opatřeních, budete informováni.

Děkuji za dodržování výše uvedených pravidel a spolupráci, Martin Tyč.

 (plné znění)