Rubrika: PROJEKTY

Projektové dny I-KAP II

Poslední projektové dny v rámci I-KAP II, pro ZŠ Jablonné nad Orlicí a ZŠ 28. října Žamberk, byly zaměřeny na tématiku spojenou s vodou. Pro ZŠ z Jablonného to byla „Vodárna“ (úprava a distribuce pitné vody), …

Projektový den I-KAP II

13. října 2023 byl na gymnáziu realizován v rámci I-KAP II, projektový den pro žáky ZŠ 28. října Žamberk. Jeho hlavní náplní byly pokusy s tématikou elektrolýzy, mj. elektrolýza vody, nasyceného roztoku NaCl, elektrolytické děje …

Projektový den IROP

Naše škola je zapojena do projektu IROP, jehož cílem byla rekonstrukce učeben a zlepšení materiálního vybavení kabinetů přírodních věd. Součástí bylo také zlepšení konektivity, zajištění bezbariérového přístupu a také spolupráce se základními …

Projektové dny I-KAP II

13. června 2023 proběhly další projektové dny pro žáky ZŠ z Jablonného nad Orlicí a ZŠ 28. října Žamberk, se kterými spolupracujeme v projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II). Pro žáky …

Projektové dny I-KAP II

Ve dnech 6. a 7. prosince 2022 proběhly další projektové dny pro žáky ZŠ z Jablonného nad Orlicí a ZŠ 28. října Žamberk, se kterými spolupracujeme v projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II). …

IROP – Projektový den pro žáky ZŠ 

Gymnázium Žamberk se zapojilo do projektu IROP, jehož cílem je zlepšení materiálního vybavení přírodovědných předmětů, rekonstrukce učeben, spolupráce s dalšími školami z regionu. 28. 6. 2022 se uskutečnil projektový den pro žáky ZŠ Nádražní …