Rubrika: OBECNÉ ZPRÁVY

Rozvrh hodin

Pro lepší plánování volnočasových aktivit našich žáků ve školním roce 2022/23 zveřejňujeme rozvrh hodin jednotlivých tříd. Mgr. Tomáš Tóth

PF2022

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2022.

Zahájení školního roku a testování žáků

Školní rok 2021/2022 zahájíme 1. září v 8:00 ve škole v kmenových učebnách. Ve třídách následně proběhne testování žáků antigenními testy. Podrobnější informace naleznete níže v přiložených souborech. Připomínám, že ve společných prostorech školy …

Volby do školské rady

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Pardubického kraje …

Přijímací řízení do vyšších ročníků

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, přijímací řízení do …

Dny ředitelského volna

Ve spojitosti s usnadněním organizace ústních zkoušek profilové části maturit a náhradního termínu konání testů jednotných přijímaček vyhlašuji následující dny ředitelského volna: – středa 2. června 2021 – doma zůstanou žáci tříd 5.A, 6.A a 7.A – …