Rubrika: PRO UCHAZEČE

2. kolo přijímacího řízení do 4letého oboru

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanoveními § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,v aktuálním znění, 2. kolo přijímacího řízení …

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V souborech níže naleznete výsledkové listiny pro oba studijní obory s vyznačeným výsledkem přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025. Přijatým uchazečům blahopřejeme. V blízké době je budeme kontaktovat s dalšími informacemi o studiu. …

Olympiáda v německém jazyce

Ve dvou kategoriích se uskutečnila Olympiáda v německém jazyce a pro obě začala soutěže školním kolem. Ve středoškolské skupině postoupily do okresního kola žákyně 3.B Barbora Kalousová a Pavla Šenkýřová. Okresní kolo hostilo …

Výsledky přijímaček nanečisto

Níže naleznete výsledky přijímaček nanečisto, které se konaly 15. února. Jen připomínám, že nutnou podmínkou pro přijetí je získání alespoň 30 bodů v součtu z obou testů pro 8letý obor, a 35 bodů v součtu …

Přijímačky nanečisto a přípravné kurzy

Přijímačky nanečisto pořádáme dne 15. 2. 2024 pro osmileté a čtyřleté studium. Registrovat se můžete na stránce: https://gyz.cz/prijimacky-nanecisto/. — Pořádáme také přípravné kurzy na přijímačky, zaregistrovat se můžete na stránce: https://gyz.cz/pripravne-kurzy/.