Rubrika: PRO MATURANTY

Úprava maturitní zkoušky (březen 2021)

Na základě Opatření obecné povahy vydaného MŠMT dne 15. března 2021 (OOP) podávám informace o termínech konání maturit v jarním termínu roku 2021. Součástí je také jednotné zkušební schéma (JZS) didaktických testů. Přiložen …