Rubrika: PRO MATURANTY

Informace k maturitám 2022

Zde budete postupně nacházet aktuální informace k maturitám v tomto školním roce, které sem budu postupně přidávat. Termíny konání písemných prací (slohové práce) z předmětů Český jazyk a literatura a cizích jazyků, termíny konání písemných …

DT a profilové zkoušky MZ

Didaktické testy (DT) proběhnou v termínech: 5. 2021 8:00 Matematika; 13:30 Anglický jazyk 5. 2021 8:00 Český jazyk a literatura 5. 2021 8:00 Matematika rozšiřující; 13:00 Německý jazyk U didaktických testů byl navýšen počet opravných termínů o jeden.  Ve …

Úprava maturitní zkoušky (březen 2021)

Na základě Opatření obecné povahy vydaného MŠMT dne 15. března 2021 (OOP) podávám informace o termínech konání maturit v jarním termínu roku 2021. Součástí je také jednotné zkušební schéma (JZS) didaktických testů. Přiložen …