Rozvrh online hodin

Na základě směrnice pro zajištění distanční výuky byl stanoven rozvrh hodin s vyznačením hodin, které budou realizovány některým z online způsobů. Souběžně s online způsobem samozřejmě pokračuje i zadávání úkolů prostřednictvím Google Classroom. Případné další online hodiny jsou v režii vyučujících a jejich domluvě s žáky.

Martin Tyč

ONLINE Covid rozvrh – všichni (rozvrh hodin s vyznačením online hodin)