DOBROVOLNICKÉ SBÍRKY

K předvánočnímu času patří bilancovat, ohlédnout se, co dobrého jsme v minulém roce vykonali. Naše škola se tradičně podílí na zajištění několika dobrovolnických sbírek, což s jistými organizačními obtížemi proběhlo i v roce 2020.

30. září se konal v celé České republice Český den proti rakovině, přesunutý kvůli coronavirové epidemii z obvyklého květnového termínu. Naši studenti v rámci něj vybrali 7 075 Kč. Ve dnech 12. – 14. 10. probíhala sbírka Bílá pastelka, na kterou vybrali naši žáci 2 954 Kč. Novinkou byl Knoflíkový den. Jeho cílem bylo získat prostředky na podporu Krizového centra J.J.Pestalozziho, které podporuje lidi v těžké životní situaci a má své zastoupení i v Žamberku. V této sbírce se nám podařilo získat 4 676 Kč a studenti se navíc dozvěděli o tom, jak krizové centrum funguje a v jakých situacích se na něj můžou lidé obracet. Celkově se tedy za září a říjen podařilo vybrat na dobročinné účely 14 705 Kč.

Přejeme, aby peníze pomohly tam, kde je potřeba.

Mgr. Vendula Hovorková Hebrová