Adaptační kurz 1.A

Ahoj,

náš adaptační kurz začal ve středu 1. září tím, že jsme se ve škole otestovali a nastoupili do autobusu, který nás dovezl do Říček. Tam jsme se ubytovali na chtě Karosa. A co jsme tu do pátku 3. září všechno stihli? Hned první den jsme si zahráli několik seznamovacích her na zapamatování našich jmen a po výborném obědě jsme vyrazili do lanového centra. Tam jsme si to fakt užili. Každý si vybral cestu podle svých sil a nejlepší byly sjezdy. Po večeři jsme pokračovali v seznamovacích hrách. Další den jsme zahájili dobrou snídaní, každý, co má rád, všeho bylo dost. Dopoledne bylo sportovní, oběd výborný a odpoledne nás čekala procházka kolem Říček, na níž jsme ve skupinách plnili různé úkoly. Třeba jsme nosili v pěticích míček na provázku, nebo ve dvojicích vedli slepého atd. Poslední den v pátek za námi přijela pedagogicko-psychologická poradna a společně jsme hráli další seznamovací hry a vytvářeli třídní pravidla. Bylo to bezva, dobré jídlo, zábava a pohoda. Těšte se!

Za 1. A Emma, Lukáš, Honza, Nikola