NONGAUSS

NONGAUSS – moderní kvantová fyzika pro středoškoláky

V pátek dne 1. 10. 2021 se žáci 6.A navštěvující seminář a cvičení z matematiky a Fyziky zúčastnili vzdělávací akce NonGauss, pořádané Přírodovědnou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Průběh akce lépe popíše jeden ze zúčastněných studentů, Miroslav Pavlišta:

„V 6:31 jsme v Žamberku nastoupili do autobusu směr Ústí nad Orlicí, kam jsme prozatím bez problémů dojeli. Z Ústí jsme se dalším autobusem přesunuli do České Třebové, kde jsme měli přistoupit ke zbytku naší skupiny do vlaku. Aby byl den veselejší, nastoupili jsme v Ústí do špatného autobusu1 a díky tomu jsme v Třebové doběhli na nástupiště právě v okamžik, kdy náš vlak odjížděl. Co teď? Naštěstí jelo za deset minut Pendolino2, které nás dostalo bez jediné zastávky až do Olomouce. V Olomouci jsme vyrazili pěšky směr Pevnost poznání. Cestou jsme šli kolem fakulty, kde studoval náš pan učitel, a vzhledem k dostatku času jsme se šli podívat dovnitř na Foucaultovo kyvadlo, které tam bylo budováno právě v době jeho studií. Pak jsme vylezli na střechu fakulty, odkud byl nádherný výhled na celou Olomouc. Odtud jsme se přesunuli do Pevnosti poznání, kde nás čekala akce, na kterou jsme se tak těšili.

Nejdříve nás čekala úvodní půlhodinová přednáška, která nás měla obecně seznámit se zákonitostmi kvantové fyziky. Poté jsme se rozdělili na pět přibližně stejně velkých skupin, ve kterých nás čekalo pět půlhodinových přednášek na konkrétní témata (molekulové oblaky, kvantové počítače, fotonové pasti, kvantové měření a kvantová optika). Před poslední přednáškou jsme se já a Prokop odpojili, protože jsme měli od tří hodin vlastní program přímo na Přírodovědné fakultě univerzity Palackého, a proto vám bude o dalším průběhu akce informovat Katka Kašková.“

„Po skončení přednášky jsme se i s panem učitelem Hodinkou vydali na cestu zpět, se zastávkou na náměstí a pak přímo na vlak. Pan Hodinka nám dělal průvodce a sem tam přihodil i historku z doby, kdy v Olomouci studoval. Cesta vlakem a poté autobusem do Žamberka proběhla (tentokrát) už bez problémů. Nakonec bych asi jen dodala, ať si nekupujete párky v rohlíku na Olomouckém vlakovém nádraží.”