Školní kola zeměpisné a dějepisné olympiády

V posledním lednovém týdnu proběhla na naší škole školní kola zeměpisné a dějepisné olympiády, kterých se účastnily více než tři desítky žáků nižšího i vyššího stupně. Úterý 25. ledna patřilo zeměpisnému klání, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, každá měla dvě části – práci se školním atlasem a zeměpisný test. V kategorii A (prima) zvítězil Jan Bernard, v kategorii B (sekunda) Monika Šrolová, v kategorii C (tercie, kvarta) Vojtěch Faltus a konečně v kategorii D (vyšší stupeň) Prokop Bernard. Do okresního kola, které proběhne v online režimu 23. února, postoupili z každé kategorie hned tři nejlepší soutěžící.

O den později, ve středu 26. ledna, se konala dějepisná olympiáda. Zde jsou soutěžní kategorie oproti zeměpisné olympiádě poněkud odlišné. V I. kategorii určené pro celý nižší stupeň se účastnilo osm žáků, nejlépe si vedla Amálie Marešová, o dva body za ní zaostali Eliška Bednářová a Jakub Kudlačík. Do řešení úkolů II. kategorie určené pro vyšší stupeň se zapojilo jedenáct žáků. S těžkým zadáním si nejlépe poradil Zdeněk Zezulka, který byl i jediným úspěšným řešitelem. Všem účastníkům, vítězům i postupujícím obou školních kol gratulujeme a budeme jim držet palce v dalších kolech těchto předmětových olympiád.  

Mgr. Martina Lenochová Karlíková, Mgr. Kamil Koblížek