Krajské kolo soutěže Festival vědy a techniky pro děti v Pardubickém kraji

Ve dnech 16. a 17. března 2022 proběhlo ve výstavním centru IDEON v Pardubicích krajského kolo XIV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Barbora Cabalková (4.B) zde prezentovala svůj projekt „Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým teleskopem vlastní konstrukce“, se kterým sem postoupila z kola okresního. Dosáhla vynikajícího umístění, když byl její projekt vyhodnocen jako vítězný a Bára s ním postupuje do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, které proběhne v dubnu v Praze.
Báře děkuji za příkladnou reprezentaci školy! Děkuji také panu Jiřímu Hovorkovi za dlouholeté vedení tohoto projektu. V národním kole přeji co nejlepší umístění!

Martin Tyč

Článek o krajském kole s celkovými výsledky naleznete zde.

Barbora před svým posterem s prezentací projektu.
Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství, předává Barboře cenu za 1. místo
Diplom z krajského kola.

Tímto opět děkuji partnerům, kteří v projektu pomohli nejen finančně: