Exkurze Pevnost poznání 7.A, 3.B

Ve středu 16. 3. 2022 jsme vyrazili vlakem z Letohradu do Olomouce. Cílem byla Pevnost poznání, kam jsme jeli navštívit akci Týden mozku, která zde aktuálně probíhá. 

Budova bývalé pevnosti  je rozdělena na několik expozic, které jsou rozmístěné ve třech patrech. Byla tu expozice Světlo a tma, kde jsme pozorovali zajímavosti týkající se světla. Jednalo se hlavně o fyziku a astrologii… Zaujala nás například velká váha, která ukazovala, kolik bychom vážili na jiných planetách, pokusy s žárovkami nebo obrazovka, kde jsme mohli vidět UV záření… 

Ve druhém patře se nacházela expozice Živá voda, která nám přiblížila život vodních živočichů, včetně těch, které pouhým okem nevidíme. Byly tu mikroskopy, naučná videa a dokonce pár živých tvorů. 

Třetí část se jmenovala Rozum v hrsti, a byla velmi různorodá. Obsahovala fyzikální pokusy, rébusy, logické hry, hádanky a další zajímavosti. Také tu v rámci Týdne mozku byla obrovská maketa mozku, kde jsme sledovali interaktivní videa z biologického soudku. Zajímavé bylo i plastické oko, ve kterém jsme zakusili, jak vidí lidé s poruchami zraku. 

Úplně v přízemí je dějepisná část, která, opět zábavnou formou, vyprávěla historii Olomouce a pevnosti. 

Po asi tříhodinovém bádání jsme hladoví zašli do Šantovky na oběd. Následoval krátký rozchod, který jsme využili k nákupům, návštěvě kaváren či procházce po městě. 

Pěšky jsme došli na vlak, cesta rychle utíkala a ve čtyři hodiny už jsme byli zpět v Letohradě. 

Výlet jsme si moc užili a děkujeme paním učitelkám Nožkové a Holečkové, že s námi vyrazily. 

Za třídy 7.A  a 3.B Josefína Suchomelová.