Dopoledne finanční gramotnosti

V minulém týdnu proběhla výuka finanční gramotnosti v maturitních ročnících formou týmové hry. Ve spolupráci s firmou Andrš, s.r.o si žáci vyzkoušeli plánování domácího rozpočtu, investování, jak reagovat v době finanční krize, jak tvořit  rezervy. Objasnili si mnoho ekonomických pojmů, které slyší v reálném životě. Dostali návod jak si tvořit vyrovnaný rozpočet do budoucna. Pomocí realistické hry v několika týmech zestárli o 30 let a v době důchodového věku vyhodnotili své výsledky. Odměnou jim nebyly pouze získané znalosti a dovednosti, ale také čokoládový dort určený (nejen) pro vítěze.

Mgr. Jitka Moskvová