Celostátní kolo Zeměpisné olympiády

Na konci dubna se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil 24. ročník celostátního kola Zeměpisné olympiády. Po dvou letech distančního průběhu se letos mohli soutěžící sjet na finále osobně, v průběhu dvou dnů řešili jak písemné testy, tak zároveň pracovali v terénu.

Naše škola měla zastoupení v kategorii D (střední školy), mezi pětadvaceti soutěžícími nás reprezentoval Prokop Bernard. První den byla na programu terénní část, probíhala na Vyšehradě a žáci plnili úlohy zaměřené na kartografii, geodézii či územní plánování. Druhý den je pak čekal písemný test geografických znalostí, test na práci s atlasem a na závěr multimediální test. Prokop nakonec obsadil velice pěkné 14. místo a patří mu tak velké uznání a gratulace.

Logo-ZO-1

Je třeba připomenout, že Prokop musel k účasti v celostátním finále projít sítem několika kol, zvítězil ve školním, okresním a následně i v krajském kole. V těchto kolech uspěl také Prokopův mladší bratr Jan, bohužel jeho kategorie A (žáci šestých tříd a odpovídajících ročníků gymnázií) končila právě krajským kolem. Ale není snad všem dnům, olympiádám a bratrům Bernardovým konec…

Na závěr ještě jednou poděkování a gratulace oběma bratrům za vynikající reprezentaci školy ve všech kolech letošního ročníku Zeměpisné olympiády.

Mgr. Kamil Koblížek