I-KAP II – Projektový den pro žáky ZŠ

Gymnázium Žamberk se v r. 2020 zapojilo do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Gymnázium Žamberk je součástí „chemického hnízda“.

13. 5. 2022 proběhl na gymnáziu projektový den pro žáky ZŠ z Jablonného nad Orlicí, který byl zaměřen na tepelné jevy s využitím termokamery. Pan učitel Mgr. Hodinka připravil s žáky 2.B a 7.A pokusy na pohlcování tepla, tepelné účinky el. proudu, změny teploty tání, tepelné vyzařování a další. Žáci ze ZŠ si na stanovištích pod vedením starších žáků vyzkoušeli připravené úkoly.

Během společného dopoledne si účastníci rozšířili znalosti o využití tepelných jevů, procvičili motorickou zručnost a prakticky ověřili teoretické poznatky. Žáci 2.B a 7.A si vyzkoušeli role demonstrátorů a vedoucích pokusů.

Projektový den splnil cíl seznámit s využitím termokamery ve výuce.

RNDr. Dagmar Nožková