Další úspěchy ve Fyzikální olympiádě

1., 4., 5. To není žádná nová fyzikální konstanta, ale umístění našich žáků na krajském kole Fyzikální olympiády kategorie C, které se konalo po dvou letech opět prezenčně v úterý 26. května na Gymnáziu Dašická v Pardubicích. Těchto skvělých výsledků dosáhli naši žáci Prokop Bernard, Miroslav Pavlišta a František Šeda v sice ne nepříliš početné, ale zato velmi silné konkurenci studentů z Poličky a dašického gymnázia, které má dokonce rozšířené hodiny matematiky a fyziky. A že bylo i té matematiky třeba, vždyť každá fyzikální úloha má dvě části, jednak sestavit složitou rovnici, která popíše situaci, ale také tuto rovnici zjednodušit a vypočítat, což mnohdy není vůbec jednoduché. Na výpočet čtyř úloh byl vymezen čas čtyř hodin, během kterých každý popsal několik stránek siny a cosiny, konstantami a mezivýsledky, až se v ideálním případě dopracoval ke konečnému řešení. Přes všechny překážky ale kluci uspěli, Prokop s několikabodovým náskokem vyhrál, Míra byl úspěšným řešitelem, třetí místo mu bohužel uteklo o jediný bod, a Fanda následoval hned za ním na místě pátém. Všem jim blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Zapsal Prokop Bernard

Fyzikalni-olympiada
Fyzikalni-olympiada