IROP – Projektový den pro žáky ZŠ 

Gymnázium Žamberk se zapojilo do projektu IROP, jehož cílem je zlepšení materiálního vybavení přírodovědných předmětů, rekonstrukce učeben, spolupráce s dalšími školami z regionu.

28. 6. 2022 se uskutečnil projektový den pro žáky ZŠ Nádražní 743 a ZŠ 28. října 581. Žáci si na připravených pracovištích pod vedením žáků gymnázia vytvářeli otiskové a vodní preparáty, vyzkoušeli si práci s preparačními soupravami a se světelnými mikroskopy. V laboratoři určovali kyselost a zásaditost látek, přípravu plynů, sestavovali modely sloučenin. Fyzikální stanoviště zahrnovala konstrukci sací a tlakové pumpy, pojistky, bimetalového spínače, elektromotoru a žáci si mohli vyzkoušet vzduchové dělo.

Za Gymnázium Žamberk se do přípravy projektového dne zapojili Mgr. Andrea Holečková, Mgr. František Hodinka a RNDr. Dagmar Nožková. Vyučujícím základních škol Mgr. Lence Doskočilové a Mgr. Luďku Holečkovi děkujeme za spolupráci, žákům za aktivní přístup a zájem.

RNDr. Dagmar Nožková