Univerzita v pohybu

V hale naší školy se konala akce s názvem „Univerzita v pohybu“. Jednalo se o již tradičně pořádanou propagační akci Univerzity Pardubice.  Pro studenty byly v hale připraveny celkem 4 stanoviště. Na každém stanovišti byla reprezentována jedna fakulta Pardubické univerzity, naši studenti si na každém z nich mohli popovídat se zástupci univerzity, poslechnout si možnosti studijních programů a také si něco vyzkoušet. 

seznam fakult: Fakulta chemicko-technologická, Fakulta filozofická, Fakulta zdravotnických studií, Fakulta zdravotnických studií

Kateřina Škorvánková a Miroslav Pavlišta, 7.A