Slavnostní stužkování žáků maturitních tříd  

V pátek 14. října proběhlo v prostorách historické budovy školy slavnostní stužkování žáků maturitních tříd 8. A a 4. B. Žáci za hudebního doprovodu zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur, své proslovy přednesli kromě ředitele školy oba třídní učitelé, Kamil Koblížek za 8. A a Pavla Dederová za 4. B, a na závěr také zástupci obou tříd. Na úplném konci nechybělo pořízení společných fotografií a vzájemné popřání úspěchů a zdraví v následujících týdnech a měsících.

Mgr. Kamil Koblížek