Listopad s Angličtinou

Začali jsme 5. listopadu, kdy se osmnáct z nás podrobilo zkoušce FCE (First Certificate in English). Tato zkouška se skládala ze čtyř částí: čtení a použití angličtiny, slohových prací, poslechu a mluveného projevu. Všichni jsme se pilně připravovali a všechny čtyři části jsme si několikrát procvičili, aby nás nic nepřekvapilo. Ačkoli jsme měli pocit, že jsme připraveni poctivě, pod stresem a únavou se nám test psal jinak než jen tak ve třídě nanečisto. Zahájení zkoušky bylo v osm hodin ráno a někteří kvůli mluvené části museli čekat až do čtyř hodin odpoledne. Zkoušející z ostravské jazykové školy byli velice milí a vše nám podrobně vysvětlili. Na výsledky již čekáme dlouho a do 15. prosince ještě čekat budeme.

Další listopadový milník bylo Best in English, které se konalo posledního listopadu. Best in English je mezinárodní soutěž pořádaná nespočtem škol a prověřuje schopnosti v oblasti čtení a poslechu. Osmnácti ze zhruba čtyřiceti zúčastněných se podařilo dosáhnout úrovně C1, ostatní získali úroveň B2.

Jsme vděčni za tuto příležitost a zajímavou zkušenost a věříme, že dalším ročníkům se bude dařit alespoň tak jako nám.

Eliška Fránková