Aleš z Rice Lake 4

Vážení čtenáři,

rád bych vás uvítal u dalšího z dílů mého života výměnného studenta.

Pro mě nejpoutavější záležitostí tohoto měsíce se stala oslava Díkuvzdání. Pro ty, kteří neznají podstatu toho převážně amerického svátku, jedná se o náboženská svátek, který je slaven už od roku 1621, kdy Otcové poutníci z Anglie po náročné zimě ztratili půlku své kolonie. Naštěstí pro ně narazili na indiánský kmen Wampanoak. Wampanoakové je naučili pěstovat zdejší plodiny a tak se na koci roku sešli a společně oslavili rok plný hojnosti. Já a moje rodina jsme započali Díkuvzdání návštěvou sestry mé host matky. S tímto svátkem je zde spojen lov krocanů, jelence a případně veverek. Ale k už hlavnímu dnu. Je zvykem společnost blízké rodiny. Pro nás to představovalo návštěvu už zmíněné sestry host matky a rodičů mých obou host rodičů. Servíroval se proslavený krocan, na němž můj host otec začal pracovat už předešlý den. K příloze bylo na výběr ze šťouchaných brambor, brusinek, kukuřice nebo jejich verze chleba. Oblíbenou aktivitou po večeři je sledování NFL nejvyšší ligy amerického fotbalu.

Trávení volného čase zde vypadá trošku jinak. Díky tomu, že zde skoro každý od šestnácti vlastní řidičák, je nenáročné něco uspořádat. Jako pravý Čech jsem si nemohl nepovšimnout abstinence různých alkoholických nápojů a podobných návykových látek. Dále je zde obvyklá divácká účast na sportovních zápasech. Občas to je až neskutečné, kolik lidí se přijde podívat, jak hrají jejich spolužáci a spolužačky. V porovnání s Českem to je úplně na jiné úrovni. Opravdu je zde mnoho možností, co můžete dělat. Což vidím pravděpodobně proto, že jsem žil v malé obci o počtu obyvatel jeden tisíc a vyskytuje se tam jediný obchod s potravinami.


Konečně také napadl v Rice Lake sníh. Po pár mrazivých dnech a nocích nám přes den napadlo až 10 centimetrů sněhu. Z toho důvodu nám zkrátili vyučování o zhruba 2 hodiny. Z mého pohledu to vypadá jako pořádná a krutá zima. Místní toto popisují jenom jako začátek. Pravá zima údajně začíná až v lednu nebo prosinci. Pro představu – teploměr ukazuje v rozmezí mínus osmnáct až nula stupňů celsia.

Tím se s vámi rozloučím a popřeji vám předběžně krásné svátky.


Aleš Hrdina

Já s host bratrem a kamarádkou při tvorbě perníkové chaloupky