Projektové dny I-KAP II

Ve dnech 6. a 7. prosince 2022 proběhly další projektové dny pro žáky ZŠ z Jablonného nad Orlicí a ZŠ 28. října Žamberk, se kterými spolupracujeme v projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II). Pro žáky z Jablonného byl zaměřen na pokusy týkající se tepelných jevů, při nichž byla využita i nově pořízená termokamera, kdy bylo poukázáno na možnosti jejího využití nejen jako pomůcky při výuce, ale i v praktickém životě. Žamberští žáci si mohli v chemické laboratoři vyzkoušet různé chemické pokusy s využitím pořízených chemických souprav. Pokusy žáci absolvovali na připravených stanovištích, kde si vyzkoušeli připravené úkoly pod vedením starších žáků naší školy a zúčastněných pedagogů.

Projektové dny opět splnily očekávání vyučujících, jak ze ZŠ, tak z gymnázia. Další projektové dny s chemickou a fyzikální tématikou plánujeme realizovat v průběhu druhého pololetí tohoto školního roku.

Martin Tyč

Žáci ZŠ při práci s termokamerou.
Chemické pokusy.
Barvení plamene kationty různých kovů.
Chemické pokusy s oxidy.